Stichting Transformatie door Licht

Nieuw leven voor mens en materiaal

De stichting beheert het Lichtatelier en de verzameling van historische materialen.

Visie en missie

De Stichting Transformatie door Licht hecht waarde aan (Twents) industrieel erfgoed. Erfgoed dat een bijdrage heeft gevormd aan de toegenomen welvaart die wij kennen.

Door authentieke fabriekslampen en schakelmaterialen een nieuw leven te geven, kan dit behouden worden voor belangstellenden. Hiervoor werken wij met vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leveren hierdoor een bijdrage aan het maatschappelijk leven.

Strategie

De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt globaal:

  • het (doen) beheren, beschermen, behouden en conserveren van authentieke historische industriële verlichting en schakelmateriaal uit het begin van de twintigste eeuw, en redesign uit te voeren;
  • het (doen) behouden van cultuurhistorische kennis omtrent de herkomst van de materialen en hun verhalen;
  • de mogelijkheid bieden om kennis te maken met deze materialen in een museum-achtige setting;
  • alles wat hiermee een rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord. Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Frederike de Pril-Korsman
  • Penningmeester: Carin Roozendaal
  • Secretaris: Carin Roozendaal
  • Algemeen lid (techniek): Jan Dekker
  • Website: Alex Brasz

Over de Stichting Tranformatie door Licht

Naam:

Stichting Transformatie door LIcht

Adres:

Hofstede 7

Postcode en woonplaats

7483 BC Haaksbergen

KvK-nummer:

67488161

De stichting en Het Lichtatelier, werken aan het behoud van cultureel erfgoed, en doen dit op een zo duurzaam mogelijke manier.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud