Stichting Transformatie door Licht

Nieuw leven voor mens en materiaal

De stichting beheert het Lichtatelier en de verzameling van historische materialen.

Visie

De Stichting Transformatie door Licht wil (Twents) industrieel erfgoed behouden voor belangstellenden door lampen, klokken en schakelmateriaal een nieuw leven te geven waarbij ook personen met een afstand tot de arbeidsmarkt of zij die volledig afgekeurd zijn, worden betrokken.

Missie

De Stichting Transformatie door Licht hecht waarde aan (Twents) industrieel erfgoed. Een erfgoed dat de regio welvaart heeft gebracht. Door authentieke lampen, klokken en schakelmateriaal een nieuw leven te geven met behulp van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt of zij die volledig afgekeurd zijn en de inzet van vrijwilligers draagt zij bij aan het maatschappelijke leven en duurzaamheid.

 

Strategie

De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 3.1 van de statuten en luidt globaal:

Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.

Om de doelstellingen fysiek mogelijk te maken is ruimte nodig. Hiervoor is er een pand gehuurd in de Walstraat in Enschede waar het Lichtatelier is gevestigd. Dit is de winkel maar ook het atelier en het museum in een. Daarnaast is er een opslag gehuurd voor de enorme voorraad.

Afwezigheid winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit artikel 4.2 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting de met haar activiteiten behaalde financiële middelen ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Beleid

Te verrichten activiteiten van de Stichting
Om haar doelstelling te kunnen financieren dient de Stichting te beschikken over financiële middelen. Daarvoor ontplooit zij verschillende activiteiten:

De activiteiten onder het eerste, tweede en derde aandachtspunt zullen waar mogelijk mede worden uitgevoerd door vrijwilligers en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt of zij die volledig afgekeurd zijn, waarbij in hoofdzaak deze laatste groepen onder begeleiding van vrijwillige begeleiders opereert. Waar mogelijk wordt gestreefd naar re-integratie van de vrijwilliger.

Werving en beheer van financiële middelen
De werving van subsidies is een lastig onderdeel. Er wordt gekeken bij lokale en provinciale overheden. Ook Europees willen we gaan zoeken, dit omdat we industrieel erfgoed uit meerdere Europese landen hebben. Wij zijn één groot project en voor subsidie wordt een afgebakend project gevraagd.

*) Voor het volledige beleidsplan klik hier.
 Voor het financieel jaarplan klik hier.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Scroll naar boven